MF633Cdw
MF633Cdw
MF633Cdw
MF633Cdw

MF633Cdw

Сè-во-едно и повеќефункционални печатачи во боја за мали канцеларии.

Опис на производот

Printer

Print speed

i-SENSYS MF631Cn:
Single sided: Up to 18 ppm (A4)
    Up to 32 ppm (A5-Landscape)

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
Single sided : Up to 18 ppm (A4)
    Up to 32 ppm(A5-Landscape)
Double sided : Up to 11 ipm (A4)

 

Print quality

Up to 1200 x 1200 dpi

 

Print Resolution

600 x 600 dpi

 

First Print Out Time

Colour approx.: 12 seconds or less
Mono approx.: 10.9 seconds or less

 

Copier

Copy Speed

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Single sided (A4): Up to 18 ppm

i-SENSYS MF635Cx:
Single sided (A4): Up to 18 ppm
Double sided (A4): Up to 11 ipm

 

Copy resolution

Up to 600 x 600 dpi

 

First Copy Output Time (FCOT)

i-SENSYS MF631Cn:
Platen (A4):
Colour Approx. 14.0 seconds or less
Mono Approx. 12.0 seconds or less

i-SENSYS MF633Cdw/i-SENSYS MF635Cx:
ADF (A4):
Colour Approx. 14.2 seconds or less
Mono Approx. 12.4 seconds or less
Platen (A4):
Colour Approx. 14.0 seconds or less
Mono Approx. 12.0 seconds or less

 

Scanner

Type

Colour
 

Scan Resolution

Optical: Up to 600 x 600 dpi
Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi

 

Scan speed

i-SENSYS MF631Cn/i-SENSYS MF633Cdw:
Single sided mono: 27ipm (300x600dpi)
Single sided colour: 14ipm (300x600dpi)

i-SENSYS MF635Cx:
Single sided mono: 27ipm (300x600dpi)
Single sided colour: 14ipm (300x600dpi)
Double sided mono: 47ipm (300x600dpi)
Double sided colour: 27ipm (300x600dpi)

 

Consumables

Cartridges

Cartridge 045 Black (1,400 pages)
Cartridge 045H Black (2,800 pages)
Cartridge 045 Cyan (1,300 pages)
Cartridge 045H Cyan (2,200 pages)
Cartridge 045 Magenta (1,300 pages)
Cartridge 045H Magenta (2,200 pages)
Cartridge 045 Yellow (1,300 pages)
Cartridge 045H Yellow (2,200 pages)